Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Aras Neftçi

İTÜ Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi, Uzman Dr. Aras Neftçi Kerkükün en eski ailelerinden Netfçizadelere mensup. 1962de Kerkükte doğmuş. Neftçinin Kerkükle ilgili büyük bir acısı da var. Babası Enver Çiftçi, Amerikan askerlerinin işkence görüntüle-riyle ünlenen Ebu Garip Hapishanesinde can vermiş. Enver Neftçi 1980de "gizli teşkilat kurmak" suçlama-sıyla tutuklanmış. Ebu Garipin o dönemde resmi adı "Sosyal Islah Evi"dir. Aras Neftçi, babasının hapse girdiği 1980 yılında mimarlık okumak için Türkiyeye gelir. İTÜ mimarlıkta okur. Ama Baas rejimi, Neftçile-rin yakasını bırakmaz. Aras Neftçinin annesi, kızkardeşi Türkiyeye iltica etmiş. Bir oğulları ise Ker-kükte kalmış. Enver Neftçi 1993te hapiste vefat etti-ğinde eşi, kızı ve oğlu Aras Türkiyededir. Bu nedenle cenaze töreninde bulunamamışlar. Neftçiler akrabaları Kasım Neftçiyi de 1959daki Kerkük katliamında kay-betmişler.1992de vefat eden Nizamettin Neftçi, 1965 ve 1969da Muş CHP Milletvekili ve Sadi Irmak hükü-metinde kısa bir süre Kültür Bakanlığı yapan ilk kadın Meclis Başkanvekili ünvanına sahip merhum Nermin Neftçinin eşidir. Ekonomist Profesör Salih Neftçi ve Prof. Sinan Neftçinin de babasıdır. Kerküklü bir aileye gelin giden Nermin Neftçinin 1957de Türkiyede basılan "O Yakadan Bu Yakaya" kitabı Kerkük ağzının yapısını ve folklörünü anlatıyor. Nizamettin Beyin babası Nazım Efendi, Osmanlı Meclisinde Kerkükü temsil etmiş. Kerkük Iraka devredilince hükümetin özel oturum izniyle çiftliğini işletir. Nazım Bey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da devam ettirir. Nazım Bey, Irakta İngilizlere karşı savaşmış, irtibat subaylığı yapmış. Nazım Beyin babası Neftçizade Salih Paşa, Bağdat Defter-i Hakani Müdürlüğü, Nasıriye, Dersim, Çorum ve Süleymaniyede mutasarrıflık, Kerkük Belediye Reisliği yapmış. II. Abdulhamidin bir fermanıyla mirimiran rütbesi alarak sivil paşa unvanı almış. Salih Paşanın babası Abdullah Efendi ve dedesi Ömer Efen-di ise Kerkük Sancak Beyliği ve mütesellimlik yapmış. Efsaneye göre ailenin ilk büyüklerinden Karaman Ağa, toprağa mızrak saplayarak petrolü bulmuş. Hukuk fakültesinde okurken Nazım Beyin oğlu Nizamettin Neftçi ile evlenen Nermin Neftçi, 1950lerde Kerkükte yaşamış. Salih ve Sinan Neftçi kardeşler birkaç yıl Kerkükün havasını teneffüs ederler. 1958de Bağdat-taki kanlı devrim olunca Nizamettin Bey Kerküke veda eder. Prof. Salih Neftçi de evlendiği zaman balayını Kerkükte geçirir. Nermin Hanım 2003te Bodrumda 79 yaşında vefat ederek eşinin yattığı Bitezde toprağa verilir. Aras Neftçi cevir Kaydet biyografi7735
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Aras Neftçi ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Aras Neftçi yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi