Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Eşref Sencer Kuşcubaşı

1873 yılında İstanbulda doğdu. Kafkasyadan göç etmiş Sencer adlı bir Vubih ailesinden olan, Sultan Abdülazizin kuşcubaşısı Mustafa Nuri Beyin oğludur. Harb Okulunun son sınıfında iken Yeni Osmanlılarla ilişkisi olmakla suçlanarak Hicaza sürüldü. Buradan kaçarak Hindistana ve Avrupaya geçti. Sürgündeki Jön Türklerle işbirliği yaptı. Rumelide gizli İttihat ve Terakki Cemiyetinin örgütlenmesinde çalıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra da, İmparatorluğun kaderine hakim olan bu partinin militan kadrosu içinde yer aldı. Balkan Savaşının ikinci devresinde Bulgarları yenerek Edirneyi kurtaran kuvvetlerin başında idi. Gönüllü kuvvetleriyle Batı Trakyayı da ele geçirdi ve bunu da şeklen bağımsız bir Batı Trakya İslam Cumhuriyeti kurdu (1913). Osmanlı Teşkilat-ı Mahsusasının kurucularındandır. Bu örgütün başkanı olarak Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkasya sınırlarında, Türkistanda, Arabistan ve Kuzey Afrika ülkelerinde çeşitli eylemleri yönetti. Yemendeki Osmanlı kuvvetlerine para ve mühimmat götüren bir kafilenin başında iken yaralanarak İngilizlerin eline düştü ve Malta adasına sürüldü. Mondros Mütarekesinden sonra İstanbula döndü. Milli Mücadeleye ilk katılanlardan biriydi. İstanbuldaki İlk direniş örgütlerinde, Kocaelinde ve Egede Kuvayı Milliyenin örgütlenmesinde rol oynadı. Kuvayı Seyyarenin T.B.M.M. güçleri tarafindan tasviyesi sırasında o da Yunan işgal bölgesine geçmek zorunda kaldı (1921). Burada da T.B.M.M. Hükümetine karşı bazı eylemler içine girdiğinden Lozan Anlaşmasindan sonra 150likler listesine dahil edildi ve Türkiyeye girmesi yasaklandı (1924). Uzun süre çeşitli ülkelerde yaşadıktan sonra 1938 yılında çıkarılan af yasasından yararlanarak Türkiyeye döndü. İzmir yakınlarındaki çiftliğinde bir süre yaşadıktan sonra orada öldü.

ESERLERİ

Hayberde Türk Cengi
Teşkilat-ı Mahsusa Arabistan, Sina ve Kuzey Afrika Müdürü Eşref Beyin Hayber Anıları
Eşref Kuşçubaşı
Arba Yayınları / Tarih-Anı Dizisi

Bu kısa sunuş yazısı şu amaçları taşımaktadır:
- Eşref Beyin "Hayber Cengi" hatıralarını geniş bir bağlam içine yerleştirmek. (Bunun için 1. Dünya savaşı ve Orta Doğudaki muharebeleri
üzerinde durulacak ve Şerif Hüseyin isyanının arka planı değerlendirilecektir. Eşref Paşayla görüştü. İsyan yüzünden, Yemendeki
Osmanlı Kuvvetleriyle tüm bağlantılar kesilmişti. Eşref Beye söz konusu kuvvetlere para götürme görevi verildi.)
-Yazarın Eşref Beyle ilişkisini ve elinizdeki çalışmanın nasıl ortaya çıktığını anlatmak
- Okura manüskriyi tanıtmak Eşref Sencer Kuşcubaşı cevir Kaydet biyografi7093
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Eşref Sencer Kuşcubaşı ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Eşref Sencer Kuşcubaşı yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi