Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Fazıl Küçük

Dr. Fazıl Küçük 14 Mart 1906 tarihinde Lefkoşaya bağlı Ortaköyde dünyaya geldi.

Dr. Küçük ilkokulu Haydarpaşada bulunan ve müdürünün adından ötürü, "Tarakçı Mektebi" olarak bilinen okulda tamamladı. Ardından Rüştiyeye (ortaokul) diye bilinen ve Lise seviyesinde olan İdadiye devam etti. kaydoldu. İdadiyi bitirmesine iki yıl kala öğrenimini yarıda keserek geriye kalan kısmını İstanbul Özel İstiklal Lisesinde tamamladı (15 Ağustos 1926). İstanbul Dar-ül Fünun Tıp Fakültesinin birinci sınıfını başarı ile tamamladı. 12 Haziran 1929 tarihinde okul ile ilişkisini kesip, önce Fransa ve daha sonra İsviçreye giderek Lozan Üniversitesinde tıp öğrenimini tamamladı. Lozan kliniklerinde ihtisas görerek Dahiliye Mütehassısı oldu.1937 yılı Mayıs ayında Kıbrısa dönerek Lefkoşada serbest hekim olarak çalışmaya başladı.

Dr. Fazıl Küçükün, aktif siyasi hayata atılması, her ne kadar adaya döndüğü 1937 yılında başlarsa da, siyasi faaliyetleri daha gerilere 1931e kadar uzanıyor. Üç kardeşin en küçüğü olan Mehmet Hüseyin Küçük, 21 Kasım 1961 tarihinde vefat etmiştir. Dr. Fazıl Küçük, daha bir üniversite öğrencisi iken, Türk Maarifinin İngiliz müdürler tarafından yönetilmesinde ısrar eden Kavanin Meclisinin Türk üyelerine karşı çetin bir mücadeleye girmişti.

Dr. Fazıl Küçük, bütün siyasi hayatı boyunca, gayretlerini Türk okulları ile Evkaf İdaresinin Türk halkına devredilmesi için, Sömürge Hükümetini ikna etme üzerinde topladı ve sırasında onlarla açık mücadeleye girdi.

1931 yılında Rumların isyanı ardından ara verilen belediye seçimleri 21 Mart 1943te tekrar yapıldığı zaman, Dr. Fazıl Küçük muhaliflerine karşı büyük bir zafer kazandı. Altı yıl Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Dr. Fazıl Küçük, zamanın tek Türk gazetesi olan "SÖZ"de toplum sorunları hakkında kendi görüşlerini belirten birçok yazı yayınladı. 1941de "SÖZ" gazetesi yayınını durdurduktan sonra halkının haklarını savunmak, bunlar için mücadele etmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla 14 Mart 1942de kendi gazetesi olan "HALKIN SESİ"ni yayınlamaya başladı.

18 Nisan 1943te oluşturulan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK)nun kurucuları arasındaydı. Daha sonra KATAKtan ayrılarak, 23 Nisan 1944te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisini (KMTHP) kurdu. Dr. Fazıl Küçükün partisi kısa sürede birçok yerleşim yerinde şubeler açtı. Parti programındaki ana hedeflerden biri de adanın Yunanistana ilhakını (ENOSİS) önlemekti. Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi, 23 Ekim 1949 tarihinde KATAK ile birleşerek Kıbrıs Milli Türk Birliği Partisi adı altında yeniden yapılanmıştır. Dr. Fazıl Küçük, oyçokluğuyla bu yeni oluşumun da başına getirilmişti. Dr. Fazıl Küçük, ayrıca Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri ile Rumlardan ayrı meslek birliklerinin kurulmasını teşvik etti.

Dr. Küçük, daha sonra iktisadi kalkınmada önemli bir rol oynayacak olan Evkaf İdaresinin Türk halkına devredilmesini sağlamak amacıyla 29 Kasım 1948 tarihinde, bütün kasaba ve köylerden gelen halkın katıldığı büyük bir miting düzenledi. Bu mitingte polislerle küçük bir çatışma oldu ve bunun neticesi olarak İngiliz Sömürge Hükümeti, Türk halkının kendi meselelerine müdahale edilmesine artık izin vermemeye azimli olduğunu anladı. Dr. Küçükün gayretleri, işte bu noktadan sonra sonuç vermeye başladı. Şeriye Mahkemeleri kaldırılarak, yerine Türk Aile Mahkemeleri kuruldu. Müftülük makamı tekrar canlandırıldı. İngiliz Sömürge Hükümeti, Türk Tali Okullarını ve Evkafı Türk halkına devretti.

1954 yılından sonra, Kıbrısın uluslararası ilgiyi çeken bir konu haline gelmesiyle, Dr. Küçük İngilizlere ve Rumların "ENOSİS" taleplerine karşı mücadelesini hızlandırmış ve 15 Ağustos 1955 tarihinde, partinin ismi kongre kararı ile "Kıbrıs Türktür Partisi" şeklinde değiştirilmişti.

Dr. Fazıl Küçük, 1 Nisan 1955 tarihinde EOKAnın Kıbrısta kanlı terör eylemlerini başlatmasının ardından, Kıbrıs Türk halkının EOKAya karşı direnmek için Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KITEMB) adlı örgütü kurdu. Bu konuda, Rumlar tarafından tehdit edildi (Halkın Sesi Gazetesi sayı:3744-5 Temmuz 1955). Ardından örgütü sessizce dağıtırken, 1955 yılı Eylül ayında gizlice Volkan teşkilatını kurdu.

Dr. Küçük, yine 1955 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları arasında yapılan üçlü konferansı izlemek üzere, diğer iki Türk delege ile birlikte Londraya gitti. Bu münasebetle Londradaki Kıbrıslı Türkler tarafından 4 Eylül 1955te düzenlenen ve 5 bin kişinin katıldığı Trafalgar Meydanındaki büyük mitingte bir de konuşma yaptı.

Dr. Küçük, mücadelenin en zor günleri olan 1958 yılında Türkiyeye gitti ve Kıbrıs ile ilgili olarak Türkiyenin her tarafında düzenlenen büyük mitinglerde, Kıbrıs Türklerinin davasını müdafaa eden konuşmalar yaptı. Mücadelenin Türkiyede benimsenmesine yardımcı oldu. Aynı yılın Kasım ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan Kıbrıs görüşmelerini izlemek üzere New Yorkta bulundu. Kıbrıs Türk halkının tezini dünyaya tanıtmak amacıyla "Halkın Sesi" gazetesini ayrıca İngilizce olarak da yayınladı.

Dr. Fazıl Küçük, Zürihte Türk ve Yunan başkanları arasında varılan anlaşma üzerine, 17 Şubat 1959da Londrada yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil etti ve iki gün sonra varılan anlaşmayı halkı adına imzaladı.

KIBRIS CUMHURİYETİ VE İLK CUMHURBAŞKANI MUAVİNİ

Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarına göre Cumhurbaşanı Rum olurken, Cumhurbaşkan Yardımcısı ise Türk olacaktı. Kıbrıs Türk halkı Onu bir kurtarıcı olarak gördüğünden 3 Aralık 1959da rakipsiz olarak Kıbrısın ilk Cumhurbaşkan Muavini seçti.

1962 yılı Temmuz ayından Aralık ayına kadar kırsal bölgelerin sorunları konusunda uzman bir ekiple birlikte, bütün Türk köyleri ile bazı Rum köylerini ziyaret etti ve bu gezilerini tamamladıktan sonra ayrıntılı bir rapor hazırlayarak, suretlerini sorumlu hükümet makamlarına gönderdi.

Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde Türklere karşı başlattıkları saldırıların ardından oluşturulan Genel Komitenin başkanlığını yaptı. 27 Aralık 1967 tarihinde kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetiminde başkanlığa getirildi.

Dr. Fazıl Küçük, 18 Şubat 1973 tarihinde Cumhurbaşkan Muavinliğinden ayrılarak, yerini Rauf R. Denktaşa bıraktı. Ancak gazetesindeki mücadeleyi sürdürerek, Halkın Sesini Kıbrıs Türkünün davasına bayrak yapmaya devam etti. Siyaset hayatını sürdürdü. Halkın haklı taleplerini savunmaktan geri kalmadı. Dr. Küçük, 1980li yılların başında rahatsızlandı ve iki-üç yıllık hastalık döneminde de Halkın Sesinde makaleler yazıp çeşitli sorunlarla ilgili görüşlerini sunuyordu.

Dr. Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasını büyük bir sevinçle yaşadı. Ölümünden önce verdiği son demeçte de, hastalığının geçtiğini söylüyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasını görmesi ile hayata yeniden kavuştuğunu vurguluyordu.

Dr. Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984 tarihinde tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak tedavide bulunduğu Londrada, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hakkında Yazılanlar

1.Dr. Fazıl Küçük
Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi Lideri
Halil Sadrazam
Kastaş Yayınları / Tarihsel Araştırmalar Belgeseli Dizisi

Kıbrıs Türkünün karanlık günlerinde bütün varlığını ortaya koyarak mücadeleye atılan, Türk milli birlik ve beraberliğini sağlayarak Kıbrıs Türkünü geri kalmış bir aşiret olmaktan kurtaran ve cemaat statüsünü kazandıran Dr. Fazıl Küçük verdiği mücadele ile bütün Türklüğe örnek olmasını bilmiş bir liderdi. İngilizlerin iki yüzlü bir politika güttüğü, Rum ve Yunanlıların Enosis isteklerinin yükseldiği bir dönemde yaşamış, doğru bildiği yoldan hiç ayrılmadan, kendisine yapılan aldatıcı teklifleri geri çevirmiş, bütün varlığını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne adamış, sonuçta Kıbrısta yeni bir Türk devletinin doğduğunu görmüş ve hayata gözlerini yummuştur. Onun hayatından kısa bölümlerin arzedildiği bu kitapta Kıbrıs Türk toplumunun adım adım yükselişi, karanlıktan aydınlığa çıkışı vurgulanmaktadır. Fazıl Küçük cevir Kaydet biyografi7483
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Fazıl Küçük ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Fazıl Küçük yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi