Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Ibni Mace

Muhammed İbn-i Mace

Meşhûr, altı hadis kitabı Kütüb-i sitteden, birinin müellifi! Sünen-i İbn-i Mace adlı eserin, sahibi. Onun kitabı Kütüb-i Sittenin altıncısı sayılır! Bu 6 esere; Sıhah-i Sitte (altı sahihler) adı verilir. Yanlız Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslime Sahihayn (iki sahihler) denir. Diğer 4 tanesine ise, Sünen-i Erbaa denmiştir.
Muhammed İbn-i Mace el-Kazvini hazretleri, hicri 209 yılında Kazvinde doğdu. İlk derslerini ve Kuran-ı Kerimi, memleketinde öğrendi. Sonra bilhassa hadis-i şerif tahsil etmek üzere; ilim merkezlerine seyahatler yaptı. Bağdad, Basra, Kûfe, Şam, Mısır, Horasan, Rey ve Mekke-i mükerremede çok alimden ilim öğrendi.
Gittiği ilim mûhitlerinde daha ziyade, hadis-i şerif ravilerini arar ve istivadeye çalışırdı. Hazret-i Leys, İbrahim b. el-Münzir ve Muhammed b. Abdullah b. Numeyr; onlardan bazılarıdır.
Büyük hadis alimi, Ebû Yala kendisi için buyurur ki : İbn-i Mace (rahmetullahi aleyh) ilmi üzerinde, alimlerin ittifak ettiği kimsedir. Onun söyledikleri diğer alimlerce; delil ve sened kabul edilir. Sünen-i İbn-i Macede (seçilmiş) 4.000 kadar hadis-i şerif bulunmaktadır.Hadis alimleri: Şu hadis-i şerifi cemaat rivayet etmiştir! dediği zaman; 6 eserde de mukayyet (yazılı) olduğu anlaşılır! İbn-i Mace (rahmetullahi aleyh) ayrıca, Tefsir ilminde de alimdi.
Tefsir-i Kuran adlı eseri, pek kıymetlidir. Doğduğu ve büyüdüğü memleketiyle ilgili, Kazvin Tarihide önemlidir. Bildirdiği bazı hadis-i şerifler, şunlardır:
Sizin hayırlılarınız; kadınları için hayırlı olanlarınızdır!
Sizin hayırlılarınız; Kuran-ı Kerim-i öğrenen ve öğretenlerinizdir!
Allahü teala merhameti, yüz parçaya ayırdı.99nu kendi katında alıkoydu. Yeryüzüne, bir tek parça indirdi! Bu bir parça sebebiyle mahlûkat (bütün yaratıklar); birbirine merhamet ederler! At (bile); isabet eder korkusuyla, ayağını yavrusu üzerinden kaldırır! Onu muhafaza eder!İbn-i Mace hazretleri 886(273h) yılında, vefat etti. Ibni Mace cevir Kaydet biyografi476
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Ibni Mace ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Ibni Mace yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi