Geyik Merkezi Geyik Merkezi Video Mail forum


Kadri Paşa

İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
1. Dönem:
22 Cemaziyelahir 1291-18 Şaban 1292
6 Ağustos 1874-7 Eylül 1874
2. Dönem:
15 Muharrem 1293-20 Muharrem 1294
11 Şubat 1876-4 Şubat 1877
Emanet müddeti:
Birinci dönem: 1 ay 1 gün
İkinci dönem: 1 yıl 5 gün

Kadri Paşa, Kıbrıs Mutasarrıfı İshak Paşa’nın oğludur. 1248 (1832) tarihinde Ayntab şehrinde dünyaya gelmiştir.Temel eğitimin, İslami ilimleri, edebiyatı, Arapça ve Farsça’yı memleketinde öğrenmiş, İstanbul’a geldikten sonra Fransız ve İngiliz lisanları ile yeni bilimleri tahsil etmiştir.Memuriyete Ayntab kazası nüfus mukayyıtlığı ile başlamış, burada nüfus nazırlığına geldikten sonra İstanbul’a göç etmiştir. Bir süre Tercüme Odası’nda çalışan Kadri Paşa 1864’te Mahkeme-i Ticaret-i Bahriye Reisliği’ne gelmiş, Meclis-i Ali-i Hazain Başkatipliği, Meclis-i İdare-i Bahriye Reisliği gibi görevlerden sonra Altıncı Belediye Dairesi reisliğine tayin edilmiştir.
Bir ara Nafıa Nezaretinde müsteşarlık yapan ve tekrar Altıncı Belediye Dairesi’ne atanan Kadri Paşa, buradan Şehremaneti’ne tayin olunmuş, kısa bir süre Nafıa Nezareti’nde ve Bahriye Müsteşarlığı’nda bulunduktan sonra tekrar Şehremaneti görevine intisab etmiştir.1 sene kadar bu görevde kalan Kadri Paşa daha sonra Şura-yı Devlet Reisliği, Sivas ve Bağdad Valiliği yapmıştır.İstanbul’a Dahiliye Nazırı olarak dönen ve buradan Ticaret Nezareti’ne atanan Kadri Paşa daha sonra Edirne Valiliği’ne atanmış ve 11 Şubat 1884’te burada vefat etmiştir.Mezarı Sezai Dergahı civarındadır. Kadri Paşa cevir Kaydet biyografi7170
Yorum Ekle

(Lütfen Cevaplayın)
Yorumunuz:


Ekle : Ekle Face book Ekle Google Ekle Digg Ekle Reddit Ekle Furl Ekle Del.icio.us Ekle Jeqq Ekle Spurl

Forum Linki:
Html Linki:
Direkt Link:
Mause ile tıklayın ve Ctrl + C ile kopyalayın
2006-2013 Geyik Merkezi Kadri Paşa ile ilgili tüm yazılar üyelerimiz tarafından eklenmiştir. Kadri Paşa yazısın tüm hakları geyikmerkezi.com a aittir.
Geyik Merkezi Geyik Forum Geyik Manken Resmi